Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
frequentieverdelingen

Klassenindeling

Om een beetje handig met grote aantallen gegevens om te kunnen gaan brengen we ze meestal onder in klassen.

Zo'n klassenindeling varieert meestal van 5 tot 10 klassen met gelijke klassenbreedte.

Zie voorbeeld.

Cumulatieve frequenties


Bij een somfrequentiepolygoon gebruik je de cumulatieve frequenties. Je zet ze daarbij boven de rechterklassengrens uit.

MAKEN: 5, 8, 13, 15, 18 en 19

©2004-2023 W.v.Ravenstein