Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
grafische verwerking

staafdiagram

q6757img1.gif

lijndiagram

q6758img1.gif

cirkeldiagram
q6760img3.gif

beelddiagram
q7869img1.gif

histogram

frequentiepolygoon

somfrequentiepolygoon
q64100img3.gif

boxplot

Misleiding

q279img3.gifq2007img1.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein