Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
steekproeven

De vragen op een enquete moeten eenduidig, neutraal, niet indiscreet en snel te beantwoorden zijn.

De populatie is de totale groep waarop het onderzoek betrekking heeft. Meestal trekken we uit de populatie een steekproef.

Er zijn verschillenden soorten steekproeven: gelote steekproef, systematische steekproef en de gelaagde steekproef.

Simpel gezegd moet een steekproef aan de volgende voorwaarden voldoen: de steekproef moet aselect zijn en de steekproef moet voldoende groot zijn.

Met 'aselect' wordt bedoeld, dat bij de steekproeftrekking ieder individu of iedere eenheid in de populatie dezelfde kans heeft om in de steekproef terecht te komen.

Grotere steekproeven geven betrouwbaarder schattingen dan kleinere steekproeven. Bij kleinere steekproeven is de kans groot dat je toevallig iets vindt dat niet klopt...

©2004-2023 W.v.Ravenstein