Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
voorkennis rekenen

Volgorde bij bewerkingen

  1. haakjes
  2. machtsverheffen
  3. vermenigvuldigen en delen van links naar rechts
  4. optellen en aftrekken van links naar rechts

Voorbeeld

Bereken 1 + 2 · 3²
Komt er geen 19 uit?
Dan doe je iets niet goed...

Berekeningen met de GR

Als je $
\Large\frac{{2 + 3}}{{3 \cdot 4 \cdot 5}}
$ wilt bereken op je GR dan moet je haakjes gebruiken:

$
(2 + 3) \div \left( {3 \times 4 \times 5} \right)
$

Doe je dat niet, dan gaat het niet goed...

©2004-2024 W.v.Ravenstein