Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
voorkennis rekenen met breuken

Gelijknamig maken

$breuk=\Large\frac{teller}{noemer}$

Gelijknamige breuken zijn breuken met dezelfde noemer.

Breuken optellen:

$
\Large\frac{1}{3} + \frac{3}{4} = \frac{4}{{12}} + \frac{9}{{12}} = \frac{{13}}{{12}} = 1\frac{1}{{12}}
$

Breuken vermenigvuldigen en machtsverheffen

$breuk\times breuk=\Large\frac{teller\times teller}{noemer\times noemer}$

$
\Large\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{{1 \cdot 3}}{{3 \cdot 4}} = \frac{3}{{12}} = \frac{1}{4}
$

$\Large(\frac{teller}{noemer})^{n}$=$\Large\frac{teller^{n}}{noemer^{n}}$

$
\Large\left( {\frac{2}{3}} \right)^3  = \frac{{2^3 }}{{3^3 }} = \frac{8}{{27}}
$

Volgorde van bewerkingen

Vermenigvuldigen gaat voor optellen en machtsverheffen gaat voor vermenigvuldigen.

$
\large\begin{array}{l}
 \left( {\frac{1}{4}} \right)^3  + \frac{5}{{16}} \times \left( {\frac{1}{2}} \right)^3  =  \\
 \frac{1}{{64}} + \frac{5}{{16}} \times \frac{1}{8} =  \\
 \frac{1}{{64}} + \frac{5}{{128}} =  \\
 \frac{2}{{128}} + \frac{5}{{128}} =  \\
 \frac{7}{{128}} \\
 \end{array}
$

...en natuurlijk hoofdstuk 3 - handig tellen

©2004-2023 W.v.Ravenstein