Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
voorkennis letterrekenen en procenten

Gelijksoortige termen samennemen

3x+5x=8x
2x+5y+x+11y=3x+16y
4x+3-2x-11=2x-8

Haakjes wegwerken

a(b+c)=ab+ac
(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd

Zie ook Het product van twee tweetermen

Procenten

Afspraken:

  • Gebruik bij nieuw en oud hetzelfde aantal decimalen
  • Geef procenten (tenzij anders vermeld) in één decimaal nauwkeurig

Zie Procenten voor een overzicht.

©2004-2023 W.v.Ravenstein