Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
formules met twee variabelen

Formules met twee variabelen

$H = 4x + 3y + 24$ is een voorbeeld van een formule met twee variabelen.

Als je $x$ en $y$ kent dan kan je $H$ uitrekenen:

$
\begin{array}{l}
 x = 3\,\,en\,\,y =- 2\,\,geeft: \\
 H = 4 \cdot 3 + 3 \cdot-2 + 24 \\
 H = 12 - 6 + 24 \\
 H = 30 \\
 \end{array}
$
Als je $H$ kent, bijvoorbeeld $h=32$ dan zou je $y$ kunnen vrijmaken. Je zou dan de lijn kunnen tekenen waarvoor $H=32$.

$
\begin{array}{l}
 4x + 3y + 24 = 32 \\
 4x + 3y = 8 \\
 3y =-4x + 8 \\
 y =-1\frac{1}{3}x + 2\frac{2}{3} \\
 \end{array}
$

Formules combineren

De formules $H = 4x + 3y + 24$ en $y=3x+2$ kan je combineren tot een formule waabij je $h$ uitdrukt in $x$. Dat gaat zo:

Vul $y=3x+2$ in:

$
\begin{array}{l}
 H = 4x + 3y + 24 \\
 H = 4x + 3\left( {3x + 2} \right) + 24 \\
 H = 4x + 9x + 6 + 24 \\
 H = 13x + 30 \\
 \end{array}
$
Kruislings vermenigvuldigen

$
\begin{array}{l}
 \frac{3}{{x - 3}} = \frac{{x + 2}}{4} \Rightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x - 3} \right) = 12 \\
 \frac{{4x}}{{x + 2}} = 5 \Rightarrow 5(x + 2) = 4x \\
 \end{array}
$
Meer algemeen:

$
\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow AD = BC
$

©2004-2024 W.v.Ravenstein