Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
omgekeerd evenredig

q7906img1.gif

y is evenredig met x

  • De formule heeft de vorm $y=ax$
  • De tabel is een verhoudingstabel
  • Als $x$ $k$ keer zo groot wordt dan wordt $y$ ook $k$ keer zo groot
  • De grafiek is een lijn door de oorsprong

Voorbeeld

Sabine verdient $B=17$ euro voor $t=4$ uur werken. 

  • $B=4,25t$
q7906img2.gif

y is omgekeerd evenredig met x

  • De formule heeft de vorm $xy=a$ of ook $y=\large\frac{a}{x}$
  • Vermenigvuldig je $x$ met een getal dan moet je $y$ door dat getal delen
  • De grafiek is een hyperbool

Voorbeeld

Het aantal tandenborstels $q$ dat wordt verkocht is omgekeerd evenredig met de prijs $p$ in euro's. Bij een prijs van €3,25 worden 800 tandenborstels verkocht.

  • $q=\large\frac{2600}{p}$

Zie pagina 127 voor de uitwerkingen.

©2004-2023 W.v.Ravenstein