Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
formules van de vorm $y=\frac{a}{x}+b$

Asymptoten

Als een grafiek naar een lijn nadert dan noemen we dat een asymptoot. Dat kunnen horizontale, verticale maar ook schuine lijnen zijn.

q7907img1.gif

De grafiek van $y=\Large\frac{1}{x}$ heeft twee asymptoten, de x-as (y-0) en de y-as (x=0).

De formule $y=\frac{a}{x}+b$

De grafiek van $y=\frac{a}{x}+b$ ontstaat uit de grafiek van $y=\frac{a}{x}$ door deze $b$ omhoog te verschuiven.

q7907img2.gif

De grafiek van $y=\frac{a}{x}+b$ heeft de lijn $y=b$ als horizontale asymptoot en de lijn $x=0$ (de y-as) als verticale asymptoot.

©2004-2023 W.v.Ravenstein