Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
de formule $y=ax^{n}$

Machtsformules

Een machtsformule heeft de vorm $y=ax^{n}$.

In de praktijk is $n$ vaak een decimaal getal. In dat geval beperk je je tot positieve $x$-waarden.

q7908img1.gif

y is evenredig met een macht van x

$y$ is evenredig met een macht van $x$ betekent dat er een getal $a$ bestaat zodat $y=ax^{n}$.

Het getal $a$ heet de evenredigheidsconstante.

Voorbeeld

Is $y$ evenredig met $x^{2,3}$ en hoort bij $x=3$ de $y$-waarde 8 dan geldt:

$
\begin{array}{l}
 8 = a \cdot 3^{2,3}  \Rightarrow a = \frac{8}{{3^{2,3} }} \approx 0,639 \\
 Formule:y = 0,639x^{2,3}  \\
 \end{array}
$

y is omgekeerd evenredig met een macht van x

$y$ is omgekeerd evenredig met een macht van $x$ betekent dat er een getal $a$ bestaat zodat $y=\large\frac{a}{x^{n}}$

Voorbeeld

Als $y$ omgekeerd evenredig is met $x^{2}$ en voor x=6 is y=12 geef dan de formule.

$
\begin{array}{l}
 y = \frac{a}{{x^2 }} \Rightarrow 12 = \frac{a}{{36}} \Rightarrow a = 432 \\
 Formule:y = \frac{{432}}{{x^2 }} \\
 \end{array}
$

Aantonen dat uit een tabel volgt dat y evenredig is met xn

Bereken bij elk onderzoeksresultaat het quotiënt $\large\frac{y}{x^{n}}$ en laat zien dat deze quotiënten gelijk zijn. Dat is dan meteen de evenredigheidsconstante $a$.

Formule: $y=ax^{n}$

©2004-2023 W.v.Ravenstein