Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Wiskunde en konijnen

In de minicursus 'wiskunde en konijnen' maak je kennis met de rij van Fibonacci, getallenstelsels, groeimodellen en nog zo wat. Voor deze cursus is geen bijzonder voorkennis noodzakelijk. Je moet wel kunnen rekenen en (waar mogelijk) een rekenmachine kunnen gebruiken.

Wat is wiskunde?

Veel mensen denken bij wiskunde aan lange rijen onbegrepen sommen waarbij je moet ontbinden in factoren, haakjes wegwerken, herleiden, haakjes maken, vergelijkingen oplossen en nog zo wat...

Maar dat is niet het doel van wiskunde. Het zijn wel 'de instrumenten', maar wiskunde is vooral nadenken, structuren ontdekken en verder kijken dan je neus lang is. In de cursus wil ik laten zien dat je ook met beperkte middelen al leuk wiskunde kan doen. Dat is iets heel anders dan 'domme sommen maken'.

Leerdoelen

  1. Een kennismaking met andere wiskunde.
  2. Herkennen van de structuur van het oplossen van een aantal eenvoudige problemen.
  3. Kennismaken met een aantal toepassingen van wiskunde.
  4. Wat zijn variabelen?
  5. Wiskunde is ook uitzoeken, puzzelen en spelen...

In de werkruimte van de cursus staan een aantal opdrachten. Als cursist kan je je werk inleveren via de website. De andere cursisten kunnen (soms) het werk bekijken, reageren op het werk en punten geven. Uiteraard kan je zelf ook reageren op het werk van anderen en punten geven.

Evaluatie

Als je alle opdrachten gedaan hebt en je punten hebt verdiend dan volgt een eindbeoordeling door de docent. Na de cursus vul je de evaluatie in en dat is dan de afsluiting van de cursus.

https://www.wiskundeleraar.nl

©2004-2024 W.v.Ravenstein