Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1. Leerroute

De leerroute bestaat uit een aantal opdrachten en een eindopdracht.  


Opdrachten

1. Inleiding
2. Kippen en konijnen
3. Als je een konijn vraagt...
4. Romeinse cijfers
5. Egypte
6. De Maya`s
7. Een stelsel oplossen
8. De konijnen van Fibonacci
9. De gulden snede
A. Konijnen en groeimodellen
B. Wat is relatief?
C. Hoe pak je een wiskundeopgave aan?
D. Eindopdracht


Eindopdracht

De eindopdracht bestaat uit 10 rekenopgaven uit de verplichte rekentoets.

q9169img1.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein