Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Mijn puntenboekje

Het puntenboekje is een voorbeeld van een cijferoverzicht van een klas. Je kunt verschillende weegfactoren aangeven per werk. Niet ingevulde cijfers worden niet mee gerekend. De rest gaat automatisch. Met gemiddelden, klassegemiddelen en nog zo wat.

VOORBEELD

Zet bovenin  het scherm (2e regel) de gewichten:

p1 p2 p3 p4 p5
Naam 3 1 6 6 2
1 Eefje 5,5 4,3 10
2 Bart 3 4,5 1 6
3 Pim 7,5 6,5 10 7
4 Jasper 3,5 7,5 5,5 7,5 8,7
5 Nicolien 5 6,3 7,5 6
6 Peter 4,5 5,8 7,5 6
7 Nicolien 4,5 4,5 2,7
8 Luuk 6 4,8 5 4,3
9 Freek 6 6 4,3 5
10 Saskia 4 4,3 7,5 1,3
11 Isabelle 8 7,3 8,8 5,7

Als er iets bij de cijfers staat wordt het cijfer meegenomen met het juiste gewicht.

©2004-2024 W.v.Ravenstein