Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4. Machtsverheffen

Je kunt breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen... Je kunt ook machtsverheffen met breuken.

$
\eqalign{
  & \left( {\frac{2}
{3}} \right)^2  = \frac{2}
{3} \times \frac{2}
{3} = \frac{4}
{9}  \cr
  & \left( {\frac{3}
{5}} \right)^3  = \frac{3}
{5} \times \frac{3}
{5} \times \frac{3}
{5} = \frac{{27}}
{{125}} \cr}
$

In plaats van de machten uit te schrijven kan je ook gebruik maken van deze regel:

$
\eqalign{\left( {\frac{a}{b}} \right)^p  = \frac{{a^p }}{{b^p }}}
$

Dus:

$
\eqalign{
  & \left( {\frac{2}
{3}} \right)^2  = \frac{{2^2 }}
{{3^2 }} = \frac{4}
{9}  \cr
  & \left( {\frac{3}
{5}} \right)^3  = \frac{{3^3 }}
{{5^3 }} = \frac{{27}}
{{125}} \cr}
$

Bij samengestelde breuken is het handig om eerst de helen weg te werken:

$
\eqalign{\left( {4\frac{2}{3}} \right)^2  = \left( {\frac{{14}}{3}} \right)^2  = \frac{{14^2 }}{{3^2 }} = \frac{{196}}{9} = 21\frac{7}{9}}
$

Vergeet niet (zoals altijd) de breuk te vereenvoudigen als dat kan.

©2004-2024 W.v.Ravenstein