Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
5. Worteltrekken

Je kunt breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en machtsverheffen. Je kunt ook de wortel trekken van breuken. Soms is het daarbij handig om de helen weg te werken. Je gebruik bij het worteltrekken deze regel:

$
\eqalign{\sqrt {\frac{a}{b}}  = \frac{{\sqrt a }}{{\sqrt b }}}
$

Voorbeelden

$
\eqalign{
  & \sqrt {\frac{4}
{9}}  = \frac{{\sqrt 4 }}
{{\sqrt 9 }} = \frac{2}
{3}  \cr
  & \sqrt {\frac{{121}}
{{81}}}  = \frac{{\sqrt {121} }}
{{\sqrt {81} }} = \frac{{11}}
{9} = 1\frac{2}
{9} \cr}
$

Soms is het handig om de helen weg te werken:

$
\eqalign{\sqrt {2\frac{1}{4}}  = \sqrt {\frac{9}{4}}  = \frac{3}{1} = 1\frac{1}{2}}

©2004-2024 W.v.Ravenstein