Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Uitgewerkt

  • Op de eerste dag bereikt de slak een hoogte van vijf meter, en hij glijdt 's nachts weer 4 meter naar beneden. Dus eindigt hij op een hoogte van 1 meter.
  • De tweede dag bereikt hij de 6 meter, maar hij glijdt terug naar de 2 meter.
  • De derde dag bereikt hij de 7 meter, maar glijdt terug naar de 3 meter.
  • ...
  • De vijftiende dag bereikt hij de 19 meter, maar glijdt terug naar de 15 meter.
  • De zestiende dag bereikt hij de 20 meter, dus nu is hij aan de rand van de put gekomen!

Conclusie: De slak bereikt de bovenrand van de put op de zestiende dag...

©2004-2024 W.v.Ravenstein