Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
In groep 7 en 8

Het rekenonderwijs in groep 7 & 8 is erop gericht dat kinderen de volgende zaken
beheersen:

 • kinderen leren cijferend vermenigvuldigen (onder elkaar);
 • kinderen leren staartdelen, met en zonder rest;
 • kinderen kunnen prijzen en aanbiedingen vergelijken;
 • kinderen leren breuken plaatsen op de getallenlijn;
 • kinderen kunnen breuken omrekenen in procenten en kommagetallen;
 • kinderen leren procenten kennen in allerlei situaties en kunnen rekenen met procenten;
 • kinderen leren met de 1% regel te rekenen (21% van 350, dan eerst 1% van 350 berekenen en vervolgens de uitkomst daarvan met 21 vermenigvuldigen);
 • kinderen kunnen btw-percentages berekenen met de rekenmachine aan de hand van de 1% regel;
 • kinderen leren percentages te berekenen (en in te kleuren in cirkels);
 • kinderen leren de omtrek en oppervlakte (van vierkant, rechthoek, driehoek en andere figuren) berekenen;
 • kinderen kunnen inhoud berekenen in m³, dm³ en liters;
 • kinderen kunnen geldbedragen onder elkaar aftrekken;
 • kinderen kunnen geldbedragen afronden;
 • kinderen kunnen gemiddelden berekenen en interpreteren;
 • kinderen beheersen het lezen van Romeinse cijfers.

Uit: Op ouders kan je rekenen.

©2004-2023 W.v.Ravenstein