5. Taakgerichte instructie

Het gaat er dus niet om of je klassikaal lesgeeft, maar hoe je het doet.

Ik heb bij wiskunde B hoofdstuk 7 een experiment gedaan. Ik heb dat experiment taakgerichte instructie genoemd. Het idee is om elke week een paragraaf te bespreken, meteen te oefenen, een aantal opgaven uit het boek te doen en aan het einde van de week de leerstof te toetsen.

Enquete


Het idee 

Is dit een bruikbaar concept om de overgang klas 3/havo4 te verbeteren? In het begin van het schooljaar lijkt 'taakgerichte instructie' een goede manier om iedereen 'bij de les te krijgen' en 'bij de les te houden'. Niet eerst 6 weken maar een beetje 'aanklunzen' om bij de eerste proef er achter te komen dat het anders moet. Probeer dan nog maar 's het tij te keren...

In periode 2 kan je dan gaan voor 'lessen' van 2 of 3 weken... enz...

Zelfstandig werken? Zelfstandig leren? Misschien moet je dat leren...

Ik ben er nog niet helemaal uit, maar uit de gegevens van de enquete van het eXperiment taakgerichte instructie zou je kunnen concluderen dat het mogelijk is om leerlingen meer te leren in minder tijd. Dat is nog 's een aardige wending...:-)

q10546img1.gif

©2004-2020 W.v.Ravenstein