Tijdens de donderdagmiddagsessie van donderdag 17 april 2014 kwam het idee naar boven om een experiment te doen in taakgerichte instructie. Hoofdstuk 7 - de afgeleide - HAVO 4 wiskunde B 's een keertje anders doen. Niet 4 weken sommen maken en dan een proef doen, maar de zaak opdelen in 4 delen met instructie, oefenen, een selectie van opgaven uit het boek en deeltoetsen. De 3 deeltoetsen tellen samen als de proef voor hoofdstuk 7.

©2004-2021 W.v.Ravenstein