6. Resultaten

De resultaten zonder de herkansingen: 

q10399img2.gif

Uit de enquete:

Vraag 1
Hoeveel tijd heb je aan hoofdstuk 7 besteed?

q10546img1.gif

Vraag 2
Ben je tevreden over het eindresultaat van de proeven?

q10546img2.gif

De toets over de kettingregel werd het best gemaakt. Dat is wel bemoedigend, want echt eenvoudig was dat niet. Er komt nog een herkansing.


Na de herkansing

q10399img1.gif

©2004-2020 W.v.Ravenstein