Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
2. afstanden en bewegingen

De afstand van een punt tot een lijn

De afstand van het punt $P(x_P,y_P)$ tot de lijn $k:ax+by=c$ is:

$d(P,k)=$ $\Large
\frac{{\left| {ax_P  + by_P  - c} \right|}}{{\sqrt {a^2  + b^2 } }}
$

Bissectrices

Bij snijdende lijnen $k$ en $l$ zijn er twee lijnen waarop de punten liggen die even ver van $k$ en $l$ liggen. Dat zijn de bissectrices van de hoeken die de lijnen $k$ en $l$ met elkaar maken.

q10746img1.gif

Middenparallel

De middenparallel van de evenwijdige lijnen $k$ en $l$ is de lijn die bestaat uit de punten $P$ waarvoor geldt:

$d(P,k)=d(P,l)$

Bewegingen in het platte vlak

q10746img2.gif

©2004-2023 W.v.Ravenstein