Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3. cirkel en raaklijn

De cirkelvergelijking

De cirkel met middelpunt $M(a,b)$ en straal $r$ heeft als vergelijking:

$(x-a)^{2}+(y-b)^{2}=r^{2}$

Afleiding

Voor een punt $P(x,y)$ op afstand $r$ van $M(a,b)$ geldt:

$d(P,M)=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}=r$

Kwadrateren geeft je de cirkelvergelijking.

q10747img1.gif

De raaklijn van een cirkel staat loodrecht op de straal naar het raakpunt.

De cirkelvergelijking en kwadraatafsplitsen

Je kunt de vergelijking $x^2+y^2+6x-8y+13=0$ schrijven in de vorm van de cirkelvergelijking. Dan doe je met kwadraatafsplitsen. Je kunt dan de coördinaten van het middelpunt en de straal aflezen.

$x^2+y^2+6x-8y+13=0$
$(x+3)^2-9+(y-4)^2-16+13=0$
$(x+3)^2+(y-4)^2=12$

Het middelpunt is $M(-3,4)$ en $r=\sqrt{12}$

q10747img2.gif

Raaklijnen in punt op cirkel

De raaklijn aan de cirkel $x^2+y^2=r^2$ in punt $A(x_A,y_A)$ heeft als vergelijking:

  • $x_A x+y_A y=r^2$

De raaklijn aan de cirkel $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ in het punt $A(x_A,y_A)$ heeft als vergelijking:

  • $(x_A-a)(x-a)+(y_A-b)(y-b)=r^2$

De raaklijn aan de cirkel $x^2+y^2-2ax-2by+c=0$ in het punt $A(x_A,y_A)$ heeft als vergelijking:

  • $x_A x+y_A y-ax_A-ax-by_A-by+c=0$

Zie voorbeeld raaklijn in punt op cirkel

Raaklijnen met gegeven richtingscoëffiënt

Voor het opstellen van een vergelijking van de raaklijn $l$ met richtingscoëfficiënt $a$ aan de cirkel met middelpunt $M$ en straal $r$ zijn er drie methoden:

De discriminant-methode
Substitueer $y=ax+b$ in de cirkelvergelijking en stel $D=0$

Met de formule voor de afstand van een punt tot een lijn
Gebruik $d(M,l)=r$

Met de loodlijn door M
De lijn $k$ door $M$ en loodrecht op $l$ snijden met de cirkel geeft de raakpunten.

Raaklijnen door punt buiten de cirkel

Voor het opstellen van de vergelijkingen van de lijnen $m_1$ en $m_2$ door het punt $(p,q)$ buiten de cirkel met middelpunt $M$ en straal $r$ stel je $m:y-q=a(x-p)$ en gebruik je $d(M,m)=r$ om $a$ te berekenen.

Voorbeeld

Stel vergelijkingen op van de lijnen $n_1$ en $n_2$ die door het punt $B(3,2)$ gaan en raken aan de cirkel met vergelijking $(x-2)^2+(y+3)^2=13$.

©2004-2023 W.v.Ravenstein