Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4. rekenkundige rijen

Formules van rekenkundige rijen

Een rekenkundige rij is een rij waarvan het verschil van twee opeenvolgende termen steeds hetzelfde getal is.

Van een rekenkundige rij met beginterm $u_0$ en verschil $v$ is

  • de recursieve formule $u_n=u_{n-1}+v$ met beginterm $u_0$
  • de directe formule $u_n=u_0+v\cdot n$

De som van termen van een rekenkundige rij

Voor een rekenkundige rij $u_n$ geldt:

som=$\frac{1}{2}$·aantal termen·(eerste term+laatste term)

ofwel...

$
\sum\limits_{k = 0}^n {u_k  = \frac{1}{2}\left( {n + 1} \right)\left( {u_0  + u_n } \right)}
$

©2004-2024 W.v.Ravenstein