2. centrummaten en variabelen

Centrummaten gebruiken

q11751img1.gif

Bij kwantitatieve gegevens gaat het om meetbare gegeven, zoals temperatuur, snelheid of gewicht. Een kwantitatieve variabele wordt uitgedrukt in een getal. Het verschil tussen twee van deze opeenvolgende getallen heeft een eenduidige betekenis.

Een kwalitatieve variabele is vaak niet uitgedrukt in een getal. Is dit toch het geval dan heeft het verschil van twee opeenvolgende getallen geen betekenis. Denk bijvoorbeeld aan de rugnummers van voetballer.

Centrummaten bij een klassenindeling

Bij een klasseindeling gebruik je de klassenmiddens van elke klasse als een schatter voor het gemiddelde in een klasse.

Bij een klasseindeling spreken we niet van de modus maar van de modale klasse.

Bij een discrete variabele worden alleen maar 'losse' waarden aangenomen. Tussenwaarden hebben geen betekenis.

Bij continue variabelen kunnen alle waarden op een interval worden aangenomen.

©2004-2020 W.v.Ravenstein