Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3. Formules en vergelijkingen

q12639img1.gif
 • Herleiden
 • Formules omwerken
 • Haakjes wegwerken
 • Ontbinden in factoren
 • Merkwaardige producten
 • Kwadraatafsplitsen
 • Eerstegraadsvergelijkingen oplossen met de balansmethode
 • Eerstegraadsvergelijkingen oplossen met de bordjesmethode
 • Eenvoudige tweedegraads vergelijkingen oplossen
 • Tweedegraads vergelijkingen oplossen met ontbinden in factoren
 • Tweedegraads vergelijkingen oplossen met de ABC-formule
 • Tweedegraads vergelijkingen oplossen met kwadraatafsplitsen

©2004-2024 W.v.Ravenstein