Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4. Meetkunde

q12640img1.gif
 • Assenstelsels
 • Lijnen en lijstukken
 • Hoeken meten, tekenen en berekenen
 • Symmetrie
 • Eigenschappen van driehoeken
 • Eigenschappen van vierhoeken
 • De stelling van Pythagoras
 • Goniometrische verhoudingen
 • Gelijkvormigheid
 • Omtrek, oppervlakte en inhoud
 • Kijkmeetkunde
 • Vergroten en verkleinen
 • Gelijkvormigheid
 • Ruimtemeetkunde
 • Aanzichten

©2004-2024 W.v.Ravenstein