Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
zelfregulering

Zelfregulering

doelgericht en passend gedrag realiseren

realistische doelen en prioriteiten stellen

doelgericht handelen, het proces monitoren

reflecteren op het handelen en de uitvoering van de taak, feedback benutten om adequate vervolgkeuzes te maken

inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties

verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn

©2004-2024 W.v.Ravenstein