Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
sociale en culturele vaardigheden

Sociale en culturele vaardigheden

effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achter­gronden

constructief communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen

gedragscodes in verschillende sociale situaties (h)erkennen

eigen gevoelens herkennen en gekanaliseerd en constructief uiten

inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen tonen

bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving

©2004-2024 W.v.Ravenstein