Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1. afstanden en hoeken

De zijde×hoogte-methode

Voor driehoeken geldt:

  • ene zijde × bijbehorende hoogte = andere zijde × de bijbehorende hoogte

Je kunt daarmee soms handig de onbekende lengtes in een driehoek uitrekenen.

Opgave 1

q11670img2.gif

Gegeven is een rechthoekige $\Delta ABC$ met $\angle A=90^\circ$, $AB=12$ en $AC=5$. $AD$ is de hoogtelijn door het punt $A$.

  • Bereken exact de lengte van AD.

Uitgewerkt

Je kunt de oppervlakte van $\Delta ABC$ op twee manieren berekenen. Er geldt:

$\frac{1}{2}·AB·AC=\frac{1}{2}·BC·AD$

Invullen van de gegevens geeft:

$\frac{1}{2}·12·5=\frac{1}{2}·13·AD$
$60=13·AD$
$AD=4\frac{8}{13}$

Opgelost...:-)

De sinusregel en de cosinusregel

In een willekeurige driehoek ABC geldt:

q1898img4.gif

Opgave 2

q12854img1.gif

Van het parallellogram ABCD in de figuur is AB=9. AC=8 en BD=14.

  • Bereken de exacte waarde van AD.

Uitgewerkt

In $\Delta ABS$ geldt:

$\eqalign{
  & A{S^2} = A{B^2} + B{S^2} - 2 \cdot AB \cdot BS \cdot \cos \angle ABS  \cr
  & {4^2} = {9^2} + {7^2} - 2 \cdot 9 \cdot 7 \cdot \cos \angle ABS  \cr
  & \cos \angle ABS = \frac{{19}}{{21}} \cr} $

In $\Delta ABD$ geldt:

$\eqalign{
  & A{D^2} = A{B^2} + B{D^2} - 2 \cdot AB \cdot BD \cdot \cos \angle ABS  \cr
  & A{D^2} = {9^2} + {14^2} - 2 \cdot 9 \cdot 14 \cdot \frac{{19}}{{21}}  \cr
  & A{D^2} = 49  \cr
  & AD = 7 \cr} $

©2004-2024 W.v.Ravenstein