Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4. formules met meer variabelen

Formules combineren

De formule $K=3a+2b+12$ is een formule met twee variabelen. De variabelen zijn $a$ en $b$.

Als je $a$ weet dan kan je $K$ uitdrukken in $b$. Evenzo als je $b$ weet dan kan je $K$ uitdrukken in $a$.

Als je weet dat $b=15-2a$ dan kan je in de formule $K=3a+2b+12$ de variabele $b$ vervangen door $15-2a$. Je krijgt dan:

$K=3a+2(15-2a)+12$
$K=3a+30-4a+12$
$K=-a+42$

Afspraak

Herleid zover mogelijk. Werk haakjes weg en neem gelijksoortige termen samen

Variabelen vrijmaken en formules combineren

De formule $K=18+2p+3q$ en $q=5p+30$ zijn te combineren tot de vorm $K=aq+b$. Daar is echter wel een tussenstap voor nodig.

Maak eerst $p$ vrij bij de formule $q=5p+30$. Vervolgens kan je dan in de formule $K=18+2p+3q$ de variabele $p$ vervangen door de uitdrukking voor $p$.

$q=5p+30$
$5p=q-30$
$p=\frac{1}{5}q-6$

Vervangen van $p$ door $\frac{1}{5}q-6$ in de formule geeft:

$K=18+2(\frac{1}{5}q-6)+3q$
$K=18+\frac{2}{5}q-12+3q$
$K=6+3\frac{2}{5}q$
$K=3\frac{2}{5}q+6$

©2004-2024 W.v.Ravenstein