Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3. evenredig en omgekeerd evenredig

Evenredig

$y$ is (recht) evenredig met $x$

  • vermenigvuldig je $x$ met een getal dan moet je $y$ met hetzelfde getal vermenigvuldigen
  • de bijbehorende tabel is een verhoudingstabel
  • de formule heeft de vorm $y=ax$
  • de grafiek is een rechte lijn door de oorsprong

Omgekeerd evenredig

$y$ is omgekeerd evenredig met $x$

  • vermenigvuldig je $x$ met een getal dan moet je $y$ door hetzelfde getal delen
  • het product $x·y$ is constant, dus $x·y=c$ ofwel $\eqalign{y=\frac{c}{x}}$
  • de grafiek is een hyperbool

Formule van de vorm $\eqalign{y=\frac{a}{x}+b}$

De grafiek van $\eqalign{y=\frac{a}{x}+b}$ met $a\gt0$ is voor $x\gt0$ afnemend dalend en heeft de lijn $y=b$ als grenswaarde.

q12906img1.gif

Voorbeeld

Gegeven $\eqalign{N = \frac{{50}}{t} + 15}$ met $t\gt0$

  1. beredeneer wat de grenswaarde is
  2. beredeneer hoe uit de formule van $N$ volgt dat de grafiek dalend is
  3. vanaf welke $t$ is $N$ kleiner dan 18? Rond af op 1 decimaal

©2004-2024 W.v.Ravenstein