Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
9. exponentiŽle verbanden

 • Ik kan rekenen met procenten als groeifactoren, zowel bij procentuele toename  als bij procentuele afname,
 • Ik kan met procenten op procenten rekenen. Ik kan ook een procentuele af- of toename berekenen over langere tijd.
 • Ik ben op de hoogte van deze vuistregels:
  • Geef kleinere geldbedragen in centen nauwkeurig.
  • Geef procenten in één decimaal nauwkeurig (tenzij anders vermeld)
  • Geef NIEUW en OUD in dezelfde nauwkeurigheid.
 • Ik kan bij een gegeven tabel het bijbehorende groeimodel bepalen. Dat kan lineaire groei zijn maar ook exponentiele groei.
 • Ik ken de eigenschappen van de standaardgrafiek van een exponentieel verband.
 • Ik kan voor lineaire groei een formule opstellen van de vorm $N(t)=at+b$ met $a$:de richtingscoëfficiënt en $b$ de startwaarde.
 • Ik kan voor exponentiele groei de formule opstellen van de vorm $N(t)=b·g^t$ met$b$ de startwaarde en $g$ is de groeifactor.
 • Ik kan percentages omzetten naar groeifactoren en andersom.
 • Ik kan groeifactoren uitrekenen in een andere tijdseenheid.
 • Ik ben op de hoogte van de afspraak: groeipercentages geef je in 1 decimaal en groeifactoren in 3 decimalen tenzij anders wordt gevraagd.
 • Ik kan rekenen met halveringstijd en verdubbelingstijd.
 • Ik ken de begrippen begrensde groei en logistische groei.
 • Ik kan bij een gegeven grafiek met enkel- of dubbellogaritmische schaalverdeling de waarden aflezen.

Algemene aanwijzingen
 • Zorg dat je makkelijk om kan rekenen van procenten naar groeifactoren.
 • Bedenk dat je met procenten vaak moeilijk kunt rekenen. Reken met groeifactoren.
 • Bedenk dat een groeifactor altijd per tijdseenheid is. Zorg dan je makkelijk de groeifactor in een willekeurige tijdseenheid kunt bepalen.

Website

©2004-2024 W.v.Ravenstein