Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
B. formules en vergelijkingen

 • Ik kan de verschillende soorten van stijgen en dalen benoemen: toenemende daling, toenemende stijging, afnemende daling, toenmende stijging, constante stijging en constante daling
 • Ik kan bij formules beredeneren of de functiewaarde toe- of afneemt.
 • Ik weet dat $ax+by=c$ de vergelijking is van een lijn. Deze lijn verdeelt het vlak in twee halfvlakken ($ax+by\le c$ en $ax+by\ge c$) die worden begrensd door de lijn $ax+by=c$.
 • Ik kan bij gegeven lineaire ongelijkheden het gebied aangeven in het assenstelsel.
 • Ik kan van gebieden, die worden aangegeven in een assenstelsel, de ongelijkheden bepalen om het gebied te beschrijven.
 • Ik ken een aantal bijzonder ongelijkheden en kan de verschillende gebieden beschrijven.
 • Ik kan de verschillende rekenregels voor breuken gebruiken om formules te herleiden (bijvoorbeeld 'druk $x$ uit in $y$') of om vergelijkingen op te lossen.
 • Ik weet hoe je bij het herleiden van formules of vergelijkingen met breuken het kruislings vermenigvuldigen kunt toepassen.
 • Ik kan rekenen met verhoudingen. Ik weet hoe je een verhouding uit kunt rekenen, hoe je er mee kunt rekenen en hoe je een verhouding zo klein mogelijk kunt schrijven.
 • Ik weet wat 'evenredig' of 'recht evenredig' betekent.
 • Ik weet hoe je bij rechtevenredig met een verhoudingstabel kunt rekenen
 • Ik weet dat $y=ax$ hoort bij een evenredig verband. Dat is een lijn door de oorsprong. Ik weet dat $a$ dan de evenredigheidsconstante is.
 • Ik weet wat 'omgekeerd evenredig' betekent. Ik weet dat de grafiek een hyperbool is. Ik weet dat hier de formule $\eqalign{y=\frac{c}{x}}$ bijhoort.
 • Ik kan ook werken met de formule $\eqalign{y=\frac{c}{x}+d}$.
 • Ik weet hoe ik formules kan combineren.
 • Ik ben op de hoogte van de afspraak om zover mogelijk te herleiden, de haakjes weg te werken en de gelijksoortige termen samen te nemen.
 • Ik weet hoe je bij een formule een variabele kunt vrijmaken.
 • Ik kan bij formules beredeneren of de functiewaarde toe- of afneemt.
 • Ik kan bij formules beredeneren wat de eventuele grenswaarde is als de onafhankelijk variabele toeneemt.

Algemene tips
 • ...

Website

©2004-2024 W.v.Ravenstein