Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Toepassingen en probleemaanpak


Opdracht 1

In figuur 8.36 zie je een reuzenrad. De diameter is 40 meter. Het middelpunt bevindt zich 22 meter boven de grond. De omlooptijd is één minuut.

  • Geef een formule voor de hoogte $h$ van het stoeltje. Neem $t$ in seconden.

Opdracht 2

De gemiddelde dagtemperatuur $T$ in $^\circ C$ in Napels kan worden benaderd door het model $T=a+b·sin(c(n-d))$. Hierin is $n$ het dagnummer met $n=1$ op 1 januari.

Gegeven is dat $T$ maximaal is op 20 juli en dat $T_{max}=25^\circ C$. Verder is $T$ minimaal op 19 januari en $T_{min}=9^\circ C$.

  • Bereken a, b, c en d

Opdracht 3

De onderstaande tabel geeft de gemiddelde maandtemperaturen (in °C) weer voor het jaar 2014.

maand jan feb maa april mei jun  jul aug  sep okt nov dec
temp   4  5,3  9   14   19  22,6 24  22,6  19  14  9  5,3
  • Geef een functievoorschrift die de gemiddelde maandtemperatuur weergeeft als functie van de maand.

©2004-2024 W.v.Ravenstein