1.1.3 Kernconcepten

Kent de kernconcepten van het (school)vak wiskunde.

  1. Formuleer de kernconcepten van het domein 'algebra' in het h/v-onderbouwprogramma. Denk daarbij bijvoorbeeld aan formules, variabelen, verbanden en grafieken.

  2. Onderzoek de lange lijn in het leerstofdomein 'algebra' in één wiskundemethode en vergelijk die met het examenprogramma.
    Uit 1.1: Algebra voor de lerarenopleiding

©2004-2022 W.v.Ravenstein