Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1.1.3 Kernconcepten

Kent de kernconcepten van het (school)vak wiskunde.

  1. Formuleer de kernconcepten van het domein 'algebra' in het h/v-onderbouwprogramma. Denk daarbij bijvoorbeeld aan formules, variabelen, verbanden en grafieken.

  2. Onderzoek de lange lijn in het leerstofdomein 'algebra' in één wiskundemethode en vergelijk die met het examenprogramma.
    Uit 1.1: Algebra voor de lerarenopleiding

©2004-2024 W.v.Ravenstein