1.1.4 Gestapelde karakter

Heeft inzicht in het gestapelde karakter en de gevolgen daarvan en kan daar adequaat mee omgaan.
  1. Bedenk een instap van een les waarbij je alle leerlingen betrekt bij het opfrissen van voorkennis.

  2. Maak een lesvoorbereiding op papier. Besteed daarbij vooral aandacht aan: leerdoelen. Wat is de beginsituatie van de leerlingen, welke voorkennis hebben ze en hoe zijn ze vorige lessen bezig geweest?
    Uit 1.8: Het voorbereiden van lessen

©2004-2022 W.v.Ravenstein