Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1.1.4 Gestapelde karakter

Heeft inzicht in het gestapelde karakter en de gevolgen daarvan en kan daar adequaat mee omgaan.
  1. Bedenk een instap van een les waarbij je alle leerlingen betrekt bij het opfrissen van voorkennis.

  2. Maak een lesvoorbereiding op papier. Besteed daarbij vooral aandacht aan: leerdoelen. Wat is de beginsituatie van de leerlingen, welke voorkennis hebben ze en hoe zijn ze vorige lessen bezig geweest?
    Uit 1.8: Het voorbereiden van lessen

©2004-2024 W.v.Ravenstein