1.1.5 Leerstof analyseren

Kan de leerstof analyseren (leerlijnen, voorkennis, kernopgaven, knelpunten)
  1. Analyseer een hoofdstuk uit een methode. Besteed daarbij bijvoorbeeld aandacht aan: mogelijke probleemsituaties, voorkennis, vervolgstof, organisatorische en vakdidactische opbouw, kernopgaven, ontwikkel- en verwerkingsopgaven, wat behandelen, overslaan, huiswerk.
    Uit 1.10: Het voorbereiden van een lessenreeks

  2. Analyseer de didactische opbouw van een hoofdstuk uit een schoolboek (voorkennis, instappen, beginnen-ontwikkelen-verwerken), concreet-abstract, begrippen en vaardigheden.
    Uit 1.8: Het voorbereiden van lessen

©2004-2022 W.v.Ravenstein