Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1.1.5 Leerstof analyseren

Kan de leerstof analyseren (leerlijnen, voorkennis, kernopgaven, knelpunten)
  1. Analyseer een hoofdstuk uit een methode. Besteed daarbij bijvoorbeeld aandacht aan: mogelijke probleemsituaties, voorkennis, vervolgstof, organisatorische en vakdidactische opbouw, kernopgaven, ontwikkel- en verwerkingsopgaven, wat behandelen, overslaan, huiswerk.
    Uit 1.10: Het voorbereiden van een lessenreeks

  2. Analyseer de didactische opbouw van een hoofdstuk uit een schoolboek (voorkennis, instappen, beginnen-ontwikkelen-verwerken), concreet-abstract, begrippen en vaardigheden.
    Uit 1.8: Het voorbereiden van lessen

©2004-2024 W.v.Ravenstein