Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
2.2.4 Plaats en functie eigen onderwijs

Weet welke plaats en functie het eigen wiskundeonderwijs hiertussen inneemt.
  1. Bestudeer literatuur over actuele ontwikkelingen met betrekking tot doorlopende leerlijnen rekenen/wiskunde. Vat de essenties samen op twee pagina's A4 en beschrijf een aantal vervolgstappen die volgens jou landelijk genomen moeten worden. Tot welke verdere (leer)vragen leidt dit?
  2. Kies drie leerlingen uit de klassen waaraan je lesgeeft, waarvan je het vermoeden hebt dat het schort aan basale rekenvaardigheden.
    Maak voor elke leerling gedurende langere tijd observaties, verzamel werk van de leerling analyseer dit, houd gesprekjes met de leerling. Stel een plan van begeleiding op. Voer dit uit. Evalueer je activiteiten.

©2004-2024 W.v.Ravenstein