Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.1.7 Oefenen en automatiseren

Biedt voldoende gelegenheid voor op inzicht gebaseerde oefening van allerlei automatismen.
  1. Neem een rekenhoofdstuk uit een methode en bedenk enkele oefeningen rond die leerstof die het inzichtelijk oefenen bevorderen.
    Uit 1.2: Rekenen voor de lerarenopleiding

  2. Ga in een van de schoolmethodes na in hoeverre de vier methoden van Bernard en Cohen aan de orde komen, in welke volgorde en in welke mate van formalisering.
    Uit: 7.2: Opdracht aan de lezer, blz 17

©2004-2024 W.v.Ravenstein