3.1.7 Oefenen en automatiseren

Biedt voldoende gelegenheid voor op inzicht gebaseerde oefening van allerlei automatismen.
  1. Neem een rekenhoofdstuk uit een methode en bedenk enkele oefeningen rond die leerstof die het inzichtelijk oefenen bevorderen.
    Uit 1.2: Rekenen voor de lerarenopleiding

  2. Ga in een van de schoolmethodes na in hoeverre de vier methoden van Bernard en Cohen aan de orde komen, in welke volgorde en in welke mate van formalisering.
    Uit: 7.2: Opdracht aan de lezer, blz 17

©2004-2022 W.v.Ravenstein