3.1.6 Voorbeelden, abstractie en formaliseren

Kan werken vanuit voorbeelden naar abstractie en komt tijdig tot abstractie en tot formaliseren.
  1. Neem een hoofdstuk uit een wiskundeboek en ga na in hoeverre daarin de didactiek van het „leren door voorbeelden‟ herkenbaar is. Wijs aan waar je kenmerken herkent of mist. Voeg eventueel wat aan de tekst toe.
    Uit 1.7: Het leren van wiskunde
  2. Schrijf een artikel over de behandeling van een algebrahoofdstuk. Verwerk daarin: ervaringen met (fouten en problemen van) leerlingen, een analyse daarvan, standpunten in actuele discussies over algebraïsche vaardigheden, ondernomen acties, aanvullend materiaal en voornemens.

©2004-2022 W.v.Ravenstein