Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.3.1 Werk- en leervormen en lesmateriaal

Kan werken aan verschillende soorten (wiskundige) leerdoelen, en daarbij geŽigende werkvormen, leervormen en lesmaterialen inzetten;
  1. Ga na welke computerprogramma's beschikbaar zijn ter ondersteuning van de onderwerpen maten, meten en meetkunde op www.fi.uu.nl/rekenweb.

  2. Ontwerp een lessenreeks bij een hoofdstuk, die je ook uitvoert in je stage. Het beoordelingsschema ĄEen Lessenreeks voorbereiden, uitvoeren en evalueren‟ geeft zicht op de beoordelingscriteria.

©2004-2024 W.v.Ravenstein