Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.3.2 Activerende werkvormen

Beschikt over een repertoire aan activerende werkvormen die voor wiskunde leren effectief zijn.
  1. Bestudeer hoofdstuk 9 uit 1.2, neem vervolgens een rekenhoofdstuk uit een boek en bedenk enkele gevarieerde oefenvormen rond de leerstof uit dat hoofdstuk die het inzichtelijk oefenen bevorderen.
    Uit 1.2: „Rekenen voor de lerarenopleiding‟
  2. Ontwerp een motiverende en activerende opdracht waarin leerlingen oefenen om een adequate aanpak te kiezen bij het oplossen van tweedegraads vergelijkingen.
    Uit: 7.2, blz.24, Opdrachten aan de lezer blz. 24

©2004-2024 W.v.Ravenstein