Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.4.3 Denkwijze van de leerling

Is in staat de denkwijze van de leerling te achterhalen en met verschillende oplossingen en redeneringen van de leerling mee te denken en daarbij aan te sluiten en waar nodig bij te sturen of te corrigeren.
 1. Beschrijf elke stageweek één vakdidactisch probleem (een vraag die je zelf had of een interessante vraag van een leerling, die je mogelijk hebt weten op te lossen, of waarbij je nog vragen hebt). Zie bijv. 3.24.
  Uit 1.4: „Probleemoplossen 1‟

 2. Een leerling heeft opgeschreven:

  $ \Large {{(a + b)(a - b)} \over {(a + b)}} = a - b $

  en vraagt: "Wat moet ik nu doen?" Hoe reageer je?
  Uit 1.1: „Algebra voor de lerarenopleiding‟

 3. Probeer bij hulp aan individuele leerlingen eerst door middel van vragen stellen de denkwijze van de leerling te achterhalen. Laat een medestudent observeren en verzamel voorbeelden van de denkwijze van leerlingen.

©2004-2024 W.v.Ravenstein