Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1. Snijpunten


Voorbeeld

q2331img1.gif

q2331img2.gif


Snijpunten met de x-as

Voor het berekenen van de snijpunten met de x-as bereken je de waarde(n) voor t waar de y-coördinaat nul is.

Dus:
sin2t=0
2t=0 + k·
t=0 + k·1/2
Dus: 0, 1/2, , 11/2, 2

Deze waarden van t kan je dan invullen in x(t)=2sint.
Dat geeft: (0,0), (2,0), (0,0), (-2,0) en (0,0).


Snijpunten met de y-as

2sint=0
sint=0
t=0 + k·
Dus: 0, , 2

Deze waarde van t kan dan invullen in y(t)=sin2t
Dat geeft: (0,0), (0,0) en (0,0)

©2004-2024 W.v.Ravenstein