Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Parameterkrommen voorkennis

Bij parameterkrommen worden de plaats van x en y apart gegeven als functie van de tijd t. Dat ziet er bijvoorbeeld zó uit (een aantal t-waarden zijn bij de figuur gezet): 

q2331img1.gif

q2331img2.gif

De variabele t is de parameter. Voor allerlei waarden van t kun je nu x en y berekenen en het punt (x,y) tekenen in een assenstelsel. Dat geeft je dan de kromme K.

©2004-2024 W.v.Ravenstein