Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
2. Raaklijnen


Voorbeeld

q2331img1.gif

q2331img2.gif


Horizontale raaklijnen

Voor punten waar de raaklijn aan de kromme horizontaal is moet =0 en $\ne$0 zijn. Je kunt ook zeggen dat de verticale snelheid in zo'n punt gelijk aan nul is.

q2339img1.gif

q2339img2.gif


Verticale raaklijnen

Voor punten waar de raaklijn verticaal is geldt: =0 en $\ne$0. Je kan ook zeggen dat de horizontale snelheid gelijk aan nul is.

q2339img3.gif


Andere raaklijnen

De vergelijking van een willekeurige raaklijn aan de kromme is gelijk aan y=ax+b. Hierin in a de richtingscoëfficiënt en (0,b) het snijpunt met de y-as.

q2345img3.gif

Voor een willekeurig punt van de kromme is de richtingscoëfficiënt van de raaklijn gelijk aan:

q2345img4.gif

De waarden van en in het punt kan je bepalen. Met het invullen van het raakpunt kan je dan ook b bepalen.

Voorbeeld

Geef de vergelijking van de raaklijn aan de kromme in het punt (1,$\frac{1}{2}\sqrt{3}$).

Uitwerking

q2339img4.gif

Maar wat is nu de waarde van t?

q2339img5.gif

Nu kan je berekenen:

q2339img6.gif

q2339img7.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein