Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
6. Expliciet voorschrift


Voorbeeld 1
Gegeven de volgende parametervoorstelling van K:

q2343img1.gif

Laat zien dat de kromme K op y=3-4x2 ligt.


Uitwerking
q2343img2.gif
Voorbeeld 2
q2343img3.gif
Uitwerking
q2343img4.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein