Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
omgaan met formules

Een variabele vrijmaken

Als je een formule hebt als $3x-2y=5$ dan kan je $y$ vrijmaken. Dat is handig als je de grafiek wilt plotten.

$3x-2y=5$
$-2y=-3x+5$
$y=1\frac{1}{2}x-2\frac{1}{2}$

Een variabele vrijmaken

Gegeven: $\Large\frac{y}{5x-3}$=$6$
De variabele $y$ kan je zo vrijmaken:

$y=6(5x-3)$
$y=30x-18$

Formules met twee of meer variabelen

Neem aan: $B=3m+2t+1$. Als je nu weet dat $m=4$ en $t=5$ dan weet je:

$B=3·4+2·5+1$=$23$

Als je weet dat $m=2x-1$ en $t=x+1$ dan krijg je:

$B=3(2x-1)+2(x+1)+1$
$B=6x-3+2x+2+1$
$B=8x$

Formules combineren

Als $A=10$ in de formule $A=\Large\frac{5y}{8-4x}$ dan krijg je:

$10=\Large\frac{5y}{8-4x}$

Je kunt dan $y$ vrijmaken. Dat zou dan $y=-8x+16$ moeten zijn.

©2004-2023 W.v.Ravenstein