Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
niet-lineaire modellen

Niet-lineaire modellen

De formule $W=-20q^{2}+480q-500$ geeft de winst $W$ van een bedrijf in euro's bij een verkoop van $q$. Dit is een voorbeeld van een niet-lineair model.

q7897img1.gif

Met je GR kan je het maximum vinden met G-solve.

Het periodieke model

Bij een periodiek verschijnsel hoort een grafiek die zich steeds herhaalt.

q131img9.gif

De kortste tijd die verstijkt tot herhaling optreedt, heet de periode.

Bij een trend schommelt de grafiek om een kromme of rechte lijn.

q6527img5.gif

Ga na dat $y=-4t+200$ een vergelijking is voor de trendlijn.

©2004-2023 W.v.Ravenstein