Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
toenamediagrammen


Om bij een gegeven grafiek een toenamediagram te tekenen maak je een tabel en zet in de tabel bij elk interval de bijbehorende toename.

In het toenamediagram teken je de toenamen als verticale lijnstukjes bij de rechtergrens van het interval.

Je kunt ook een globale schets maken van een mogelijk grafiek bij een gegeven toenamediagram.

q6703img1.gif

©2004-2023 W.v.Ravenstein